Kontakty

Adresa:Elesvit, s.r.o., Komárňanská cesta 3, 940 37 Nové Zámky
Telefón:00421/35/6 426 066, 00421/35/6 421 320
Fax:00421/35/6 426 063
E-mail:info@elesvit.com
WWW:www.elesvit.com
IČO:36 563 901
IČ DPH:SK2021871324
 
 
Ing. Viliam Kvasňovský, konateľ0905-797779vkvasnovsky@elesvit.com
Zuzana Baráková, fakturácia, financie0911-380413zbarakova@elesvit.com
Ing. Adrián Laczkó, odbyt0905-860406alaczko.elesvit@gmail.com
Ladislav Vadkerti, výroba0908-150755lvadkerti@elesvit.com
Žiadosti o cenové ponuky, dopyty a objednávky prosíme posielať na adresu: info@elesvit.com

Lokalizácia

nz
 
nz
 
elesvit
 
elesvit
EleSvit s.r.o., Komárňanská cesta 3, 940 37 Nové Zámky, Tel./fax: 035/6426066, 6426063, email: info@elesvit.com, www: www.elesvit.com
©  Ivan Polák